Байсан

The Lemons - Байсан

Дууны үгнүүд:

Чи намайг орхиод гарсан 
Би чамтай байхыг хүсээгүй 
Өглөө бүхэн нэг л хэвийн
Үдэш бүр би эндээс явмаар

Би чамайг орхиод гарсан 
Улам бүр тасран холдсон 
Хоосон ертөнцийн дунд
Би юу ч мэдрэхгүй 

Надтай хамт чи л үлдсэн 
Миний хүслийг чи л мэднэ
Харанхуй ертөнцийн дунд
Би юу ч мэдрэхгүй 

Надтай хамт чи л үлдсэн 
Миний хүслийг чи л мэднэ
Хоосон ертөнцийн дунд
Би юу ч мэдрэхгүй 

Тэр намайг орхиод үлдсэн *3
Энд хэн ч даарахгүй 

Надтай хамт чи л үлдсэн 
Миний хүслийг чи л мэднэ
Харанхуй ертөнцийн дунд
Би юу ч мэдрэхгүй 

Надтай хамт чи л үлдсэн 
Миний хүслийг чи л мэднэ
Хоосон ертөнцийн дунд
Би юу ч мэдрэхгүй

Исполнитель: 
Год: 
Жанр: