Heiemo og Nykkjen

Folkeviser - Heiemo og Nykkjen

Tekst av sanger:

Heiemo kvad det song i li
Vakna dikko ædelege drenge
Det høyrde nykkjen på havet skri
For de hev sovi tidi så lengje

Nykkjen tala te styringsmann
Du styre mitt skip på kriste land

Nykkjen han dansa og Heiemo kvad
Det gleddest folket i stugone var

Heiemo! Heiemo! Still di harm!
Du skal få sove på nykkjens arm

Исполнитель: 
Тема песни: