Хаза Б1аьргаш

Радима Хаджимурадова - Хаза Б1аьргаш

Текст песни:

Совг1ат ду хьо
Х1окху сан дагна.
Безамо сан,
1ехийна са.
Нуц вехна ас
Сайн мамина.
Хтл веза
Даго 1амийна.

Т1аьхьара эриг: (х2)
Вай, вай, вай,
Хьан хаза б1аьргаш.
Доьлуш дай
Безаман ц1ергахь.
Дегнаш вайн
Даима вовшех
Хьагна дай.
Еза, ахь алахь -
Хьайна, х1ай!

Хьо лела некъаш -
Дашо ду.
Хьан хаза дош -
Дог дашош ду.
Декъала хила
Ойла хьан.
Даима елахь
Ойла сан.

(Т1аьхьара эриг)

Сагатдан со
Ма йитахьа.
Хабараш хаза
Дийцахьа.
Гуьйренан суьйре
Ирс ду сан
Безамна дош
Ахь дехарна.

(Т1аьхьара эриг)

(Т1аьхьара эриг)

Жанр: 
Тема песни: