Ноён Бондгор

Ноён Бондгор - Миний найз

Дурсаад сэтгэл дэнсэлдэг
Дуулаад  ирдэг дээ найз минь
Дуниартсан их говийг
Туулаад ирдэг дээ найз минь