Нана

Мадина Евлоева - Нана

Текст песни:

Дуне т1а мел йоаккха ха
Хьона йоаккха аз.
Аз мел доаха са
Хьона доах аз.
Д1а мел оала дош хьона оал,
Са нана, хьо йоацаш йоахалургьяц.

Из хьежа б1айха малх,
Из хьекха шийлач мух,
Из лекха хоза зурма
Хьона ма лекхий!

Ва са нана, хьо сона еза.
Хьона лу аз ч1оаг1а бола безам.
Дуне т1а мел дола ираз хьа хилда,
Массаза къона, маьрша хьо хийла.

Хьа ши б1арг белхаш сона ма гулба,
Дог ийша яг1аш цкъа ма гойла.
Хьона т1а ца кхачийта дунен бала
Юхатохаргбар аз сай кара даларе.

Хьо ела елча
Дог делалу са.
Са хьамсара нана,
Хьо массаза яхийла.

Ва са нана, хьо сона еза.
Хьона лу аз ч1оаг1а бола безам.
Дуне т1а мел дола ираз хьа хилда,
Массаза къона, маьрша хьо хийла.

1аьржа морх д1айоал хьо елаелча,
Дог1а юхасоц хьа безам хилча.
Хьона т1а ца кхачийта дунен бала
Юхатохаргбар аз сай кара даларе.

Далла йоаха йойла хьо,
Далла маьрша лелийла хьо.
Хьа дега мел латтар Далла кхоачаш долда.

Далла йоаха йойла хьо,
Далла маьрша лелийла хьо.
Хьа дега мел латтар Далла хьона лулда.

Ва са нана, хьо сона еза.
Хьона лу аз ч1оаг1а бола безам.
Дуне т1а мел дола ираз хьа хилда,
Массаза къона, маьрша хьо хийла.

Исполнитель: 
Тема песни: