Дулма Сунрапова

Дулма Сунрапова - Байгал далай

Турэл Буряадайм Байгал далай
Туби дэлхэйгээр суурханхай,
Эбхэрмэ гое долгинуудаа
Эрье дээгуур сасана.

Припев: Ульгэр туухэтэ Байгал далай